Chata Juráška je díky své poloze skvělým centrem a výchozím bodem pro výlety do hor, ať už v létě pěšky, na kole, nebo v zimě na lyžích. Do Olešnice se dostanete snadno autobusem nebo autem (na kole samozřejmě také) a potom už stačí vybrat jednu z několika turistických stezek, ze kterých je nejznámější Jiráskova cesta.

Jiráskova cesta značená červeně

..., která do Olešnice přichází z Náchoda přes Peklo a Nový Hrádek, z Olešnice stoupá přes Ostružník na Vrchmezí, Šerlich a Velkou Deštnou a poté se vine přes celou délku hřebenu Orlických hor až do Jablonného nad Orlicí. Jiráskova cesta je celkem 100 km dlouhá.

Modrá turistická značka

..., která odbočuje z cesty do Ruského údolí u bývalé lesovny, vás dovede na Sedloňovský vrch, dále k Šerlišskému mlýnu a na Šerlich k Masarykově chatě.

Po žluté značce

se vyšplháte na Čihalku a až k turistickému hraničnímu přechodu s Polskem, kde můžete jako turisté přejít hranici a poznat tak hřeben Orlických hor, jak ho znají naši polští sousedé.

V roce 2005 byla otevřena nová Naučná stezka po lehkém opevnění v okolí Olešnice v O.h. značená zeleným symbolem naučné stezky. Na trase dlouhé 6 km se seznámíte se situací v ČSR v době předválečné a reakcí státu na složitou politickou situaci v té době.

Na naučné stezce si prohlédnete několik lehkých objektů vojenského opevnění vzor 36 a dočtete se něco o jejich konstrukci, funkčnosti, i jejich posádkách. Navíc Vás stezka seznámí s celkovou koncepcí československého válečného opevnění.

Webová prezentace naučné stezky je na adrese http://naucnastezka.olesnice.net

Další turistický přechod je na Šerlichu a v Kutlu, který otevřel cestu k dalším polským vesnicím a městečkům, jako je Lewin Klodzki. Okolím Olešnice vede i několik cykloturistických stezek.

Kromě těchto turistických stezek jsou v okolí Olešnice ještě cesty, většinou lesní, jež se používají a mají místní názvy:

 

Hraniční cesta

vede podél státní hranice s Polskem po Panském vrchu (790 m) přes Hraniční les ke státní hranici nad Čihalkou.

Knížecí cesta začíná u Černého kříže nad Čihalkou a vede kolem vápenky k hájovně na Polomu. Jméno dostala po knížeti Colloredovi, který tudy jezdil na lov.

Ochoz je lesní cesta, začínající u hájenky Polom a vedoucí Ruským údolím do Bělidla.

Bělidlo, lesní cesta, začíná u rekreační chaty Klárovka, pokračuje po pravém břehu přítoku Olešenky přes údolí Bělidlo (bílilo se tu plátno), kde navazuje na cestu Ochoz.

Pašerácká stezka začíná při Ochozu a vede přes Ostružník ke státní hranici nad reservací pod Vrchmezím. (tudy pašeráci nejčastěji přenášeli kontraband).

Řivnáčova cesta odbočuje u Knížecí cesty (880 m n. m.) přes reservaci Pod Vrchmezím kolem lovecké chaty přes Sedloňovský vrch k sedloňovské hájovně. Je pojmenována po lesmistru Řivnáčovi, který cestu vytrasoval.

Sít těchto lesních cest se začala znatelně rozvíjet zejména v 16. století, kdy se neobyčejně zvýšila těžba dřeva.

Ve 30. letech našeho století se stavěly nebo zpevňovaly přístupové cesty k jednotlivým pevnůstkám obranné pohraniční linie.

 

Ještě jedna cesta byla pro Olešnici doslova životně důležitá: byla to Soumarská stezka, při níž vznikla osada Olešnice. Tato cesta dostala jméno po koních-soumarech, kteří tudy kupcům převáželi jejich zboží do Kladska. Vedla přes Červený kopec do údolí Kutl a do Levína, kde se napojovala na cestu kladsko-polskou.

Turistické hraniční přechody

V Olešnici v Orlických horách: lze od podpisu Shengenských dohod přejíždět s vozidly do 3,5 tuny do polského Lewina a dále pokračovat na Klodzko či Náchod. Do Náchoda je to tudy 13 km!

Kačenčina pohádková říše:

Malebným koutem východních Čech jsou Orlické hory. Oblé vrcholy hor nevzbuzují strach jako příkré stráně Krkonoš, ale spíše navozují příjemný pocit nežné krásy. Příroda, často i nedotčena lidskou rukou, hrady, zámky i dřevěné příbytky horalů Vás naladí tak, že často čekáte, že z prosté chaloupky vyjde starý písmák z Jiráskových románů či prostá kořenářka z pohádek. A možná, budete-li mít štěstí, potkáte i samotnou paní hor, princeznu Kačenku, jak se prochází se svým sousedem a přítelem Krakonošem. Ale pozor, oba jsou to mocné pohádkové bytosti a mohou se zjevovat v nejrůznějších podobách.

Celičký kraj je plný pohádek, které napsali B.Němcová, J.Š.Kubín, J.Jech, A.Špinler, V.Šplíchal, J.Lukášek a další autoři. Pohádkové postavičky najdeme snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory v září roku 2002 k vyhlášení Kačenčiny pohádkové říše, která si dala za cíl zpříjemnit našim návštěvníkům, a hlavně jejich dětem, pobyt pohádkou. Turisté se tak mohou setkat s Kačenkou při slavnostech jako např. rozloučení se zimou, v letních měsících tavení skla dřevem, ale také i s jinými pohádkovými obyvateli Orlických hor. Ať už při zmíněných slavnostech, v pohádkových emblémech horských obcí, které navrhla výtvarnice Jarmila Haldová, či na jídelních lístcích našich pohostinských zařízení nebo i jinde.

Snahou projektu i všech, kteří se o Kačenčinu pohádkovou říši starají, je přiblížit návtěvníkům nejenom kraj, ale i jeho pohádky a další lidovou slovesnost a pohostinnost místních horalů. Aby se u nás cítili jako v pohádce.

U nás v Olešnici v O.h. jsou kolky do Vaší vandrovní knížky k dostání na obecním úřadě a na expozici Utzova mechanického betlému. Do projektu jsou zapojena i některá pohostinství v Olešnici. Proto neváhejte a přijeďte k nám.